ban
banner
Bugün, 28 Nisan 2017 Cuma . 
 
 


ok Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizce'dir.

ok Bildiriler için telif ücreti ödenmez.

ok Sempozyum kitapçığında yer alan bir bildiri başka bir yerde tekrar yayınlanamaz.

ok Bildirilerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

ok Kitapta yer alacak bildirilerin yazarlarından 250 TL katılım ücreti alınır. Birden fazla çalışma ile katılacak yazarlar her bildiri için 200 TL katılım ücreti daha öder.

ok Sunulabilecek bildirilerin seçimi; uzman kişilerden oluşturulacak kurullarca, bildirinin içeriğine ve yazım koşullarına uygunluğuna göre yapılacak olup, bildiriler sözlü veya poster şeklinde sunum olacaktır.

ok Bildiri yazarı tarafından sunulur. Sözlü veya poster olarak sunulan bildirilerin tam metni sempozyum kitapçığında basılır.

Sempozyumda bildiri sunmak isteyen katılımcılar, bildiri özetlerini (en fazla 300 kelime) isg@maden.org.tr e-posta adresine 08 Mayıs 2017 tarihine kadar gönderebilirler.
afiş
1